Nacházíte se zde : Homepage

29.11.13 Jak postavit bazén

Návod na stavbu bazénu v provedení ovál Toscana.
Jedná se o podrobný návod jak postavit montovaný bazén svépomocí a jak provést výkopové a stavební práce pro tento bazén.
 
Koupí bazénu Toscana s ocelovým pláštěm získáte vysoce kvalitní výrobek, který lze na základě promyšleného systému postavit velice rychle a jednoduše i svépomocí. Jedná se o montovaný bazén určená pro zapuštění do země. Bazén je tvořen ocelovým obvodovým plechem z pozinkovaného plechu se silikonovou úpravou, který je určen pro zabudování do země a jeho životnost ja cca 20-30 let. Samotný vnitřek bazénu je tvořen PVC folií, který je zavěšená na obvodový plech přičemž životnost PVC se pohybuje obvykle v rozmezí 12- 15 let a po té je možné objednat novou náhradní čímž získáte opět nový vzhled bazénu.
 
Dodávané rozměry bazénů :
3,20x5,25 m
3,20x6,00 m
3,50x7,00 m
4,00x8,00 m
4,00x10,00 m
5,00x9,00 m
5,00x11,00 m
Výšku bazénu lze zvolit buď 1,2m nebo 1,5m.

Poznámka : Tento typ bazénů lze vyrobit i na zakázku v jiném, než typizovaném provedení uvedeném nahoře.
Pro dostupné velikosti bazénu a ceny pokračujte ZDE.
 
 
Návod pro montáž bazénu svépomocí

Základní pokyny
Několik pokynů, než začnete se stavět : nejdůležitější součástí bazénu je zavěšení bazénové fólie. Bazénová fólie je termoplastický materiál, který se při působení tepla roztahuje, popř. při chladu smršťuje. Proto je nejvýhodnější provádět její zabudování při teplotách mezi 12°C a 25°C, protože při těchto teplotách je fólie nejlépe manipulovatelná. Při vyšších teplotách hrozí nebezpečí, že se fólie roztáhne.
Uvědomte si také, že měkká fólie může být při neodborné manipulaci velmi rychle poškozena. Zabraňte proto kontaktu fólie s ostrými nebo drsnými předměty a netahejte ji přes betonovou podlahu a podobně.
 
Stanoviště a podklad
Doporučujeme umístit bazén na slunném místě, nikoliv v blízkosti stromů, při zohlednění převládajícího směru větru tak, aby byly nečistoty hnány větrem směrem ke skimmeru (přepadovému koši)
Podkladem stanoviště musí být rostlá zemina. Násypy nejsou vhodné nebo musí být v takových případech základová spára zhutněna a podobně. Je žádoucí poradit se se stavebním odborníkem nebo statikem. Dejte pozor, abyste se nedostali do oblasti spodní vody.
 
V každém případě doporučujeme provést v místě postavení Vašeho bazénu betonovou desku. Při nebezpečí spodní vody ve svahu je účelné provést cca. 15-20 cm vysoké štěrkopískové lože s drenáží. Deska by měla přesahovat přes hlavní rozměry bazénu asi 20 cm a měla by samozřejmě být provedena vodorovně a v rovině. Betonová deska by měla mít tloušťku 10-15 cm s vyztužením KARI sítí ze stavební oceli. Případné nerovnosti povrchu desky je nutné vyrovnat dodatečnou stěrkou. (Nerovný povrch desky by měl za následek i nerovné dno bazénu.) Použijte ocelovou KARI síť z oceli Q 131, beton třídy B 25.
Na betonovou desku je nutné položit, před instalací fólie, syntetickou ochrannou tkaninu (geotextílii).

U bazénů TOSCANA jsou potřebné přídavné opěrné zdi ke stabilizaci bočních stěn bazénu. Opěrné zdi je třeba spojit se základovou deskou vyarmováním ocelovou výztuží (není součástí dodávky).
 
Nákres půdorysu bazénu
Nakreslete na zvolené stanoviště přesný půdorys bazénu podle jeho velikosti a vyznačte obrysy např. pískem.


Stavební jáma pro bazén
Výkop pro bazén by se měl provést o cca.15-20 cm větší než je rozměr bazénu. Při plánování technického prostoru (filtrační zařízení atd.) by měl bít vnitřní půdorys minimální velikost 1,30x1,30 m. Výhodné je odvětrání technického prostoru a zabezpečení proti zatopení.
Hloubku stavební jámy lze vypočítat následovně: podkladní štěrkové lože + betonová základová deska + hloubka bazénu - přesah bazénu nad terénem = výkop stavební jámy.
Vlastní stavební jáma musí být vykopána na zakulacených čelních stranách alespoň o 15 až 20 cm větší a na podélných stranách kvůli opěrným zdem o 50 až 80 cm širší. Podle velikosti bazénu je třeba odstranit 35 m3 až 90 m3 zeminy. Stavební jáma má pak takový tvar, jaký je znázorněn na obrázku.
Pokud by výplň za zakulacenými čelními stranami nebyla provedena z hubeného betonu, ale jako zeď, pak musí být vybagrován větší pracovní prostor.
V každém případě doporučujeme, aby hrana bazénu nakonec přesahovala 10 cm nad okolní terén.
 

Základová deska pod bazén
Po vykopání a odvodnění (případně po provedení štěrkového lože ) stavební jámy se provede alespoň 10-15 cm tlustá základová deska z betonu B 25 (B 225).
Vloží se rohož ze stavební oceli Q 131. Do základové desky je třeba do středu pozdějších opěrných zdí vložit armaturu (stavební ocel  8 mm, vzdálenosti cca. 50 cm, viz nákres).
Velikost betonové desky odpovídá rozměrům stavební jámy.
Armovací železa 8 mm je nejlépe provázat s deskou do 3 dnů od betonáže desky, kde je beton pouze zavadlý. Do středu budoucích opěrných zdí navrtejte otvory 8 mm a do nich zatlučte armovací železa. Vzdálenost mezi oběma řadami je (při použití 20 cm širokých KB bloků pro stěny a 2 cm polystyrénu jako izolace) 3,44 m pro bazén šířky 3,20 m, 3,74m pro 3,50 m, 4,24 m pro 4,00 m a 5,24 m pro bazén šířky 5,00 m.
Povrch betonové desky se vyhladí. Maximální výškový rozdíl desky na délku i šířku nesmí překročit 1 cm !

Opěrné zdi a izolace stěn
Po dostatečném zatvrdnutí betonové desky se postaví obě boční opěrné zdi. Každá řada z dutých bloků se vyplní betonem B 25 (B 225) vyarmuje se horizontálně a vertikálně stavební ocelí (8 mm). Při zdění dbejte na vazbu bloků a na přesné dodržení svislosti a vodorovnosti.
Dodržujte přesnou paralelnost obou opěrných zdí. Světlá vzdálenost mezi opěrnými zdmi je uvedena v nákresu „půdorys bazénu". Dodržujte dobu tuhnutí betonu (28 dní).
7 dutých bloků (výšky 20 cm, šířky 30 cm) = 140 cm pro 150 cm bazén.
5 dutých bloků (výšky 20 cm, šířky 20 mc) + 10 cm dobetonovat = 110 cm pro 120 cm bazén.
Vnitřní strany opěrných zdí obložte 2 cm tlustými deskami tvrzeného polystyrénu a upevněte ke zdi bodově lepidlem. Polystyrén může být i silnější s přihlédnutím na správnou rozteč opěrných zdí, pro správnou šířku bazénu.
 
 
Takto by měla vypadat výsledná příprava dna a opěrných stěn před vložením bazénu Toscana.
 
Položení ochranné podložky pod bazén
Pozor! Vnitřní fólie bazénu nesmí být tažena po podlaze (beton, dlažba atd.). Může to vést k poškozením a tím ke zrušení záruky kvůli netěsnosti. Vnitřní fólie bazénu nesmí být v žádném případě položena přímo na betonovou desku ! Vyrovnaná betonová desku musí být pokryta syntetickou ochrannou podložku (geotextílii).
Jiné podklady nesmějí být použity, protože by mohly nastat s fólií chemické reakce.
Betonovou desku důkladně zameťte a po té rozložte ochrannou geotextílii. Jednotlivé pruhy pouze přirazte k sobě a nepřekrývejte je. Případně je zafixujte (lepidlo ve spreji). Přesahující okraje se později odstřihnou.

Položení podlahové kolejnice
Na ochrannou geotextílii sestavte spodní kolejnici bazénu. Nejprve spojte rovné části kolejnice pomocí spojovacích trubiček. Položte rovné části kolejnic přímo před zeď do spáry v polystyrénu do středu délky zdi. (Zeď je o něco delší.) Spojte pak ohnuté části spodní kolejnice a doplňte jimi zakulacení na čelních stranách. Zkontrolujte prosím přesně symetrii a velikost, případně jeden segment kolejnic na dlouhé straně zkraťte.
 
Postavení ocelové obvodové stěny bazénu
Karton s obvodovou stěnou si před montáží přineste doprostřed bazénu.Doporučujeme mít na rukou ochranné rukavice. Montáž provádějte spolu s několika dalšími osobami, aby nedošlo k pádu ocelové stěny a jejímu poškození zlomy.
Bíle potažená strana obvodové stěny bazénu je vnější stranou.
Odmotejte část ocelové stěny a zakotvěte zasunutím do spodní kolejnice. Postupně ocelovou stěnu odmotávejte a zasouvejte do spodní kolejnice. (Stěnu je nutné přidržovat nebo podepřít, aby nedošlo k jejímu pádu.) Po úplném rozvinutí může být začátek a konec ocelové stěny od sebe ve větší vzdálenosti, než aby je bylo možné spojit hliníkovým spojovacím profilem. Seříznutím upravte délku spodní kolejnice, tak aby bylo možné stěnu profilem spojit.
 
Spojení ocelové obvodové stěny bazénu
Hliníkovým spojovacím profilem spojte začátek a konec ocelové stěny. Sešikmený konec spojovacího profilu je u vrchní hrany ocelové stěny a je obrácený směrem do bazénu !
 
Připevnění ocelové obvodové stěny bazénu
V oblasti rovných stěn je třeba ocelovou obvodovou stěnu připevnit k opěrným zdem. Ocelovou obvodovou stěnu bazénu je ideální připevnit natlučením, ocelových vrutů se zápustnou hlavou s hmoždinami ? 8 mm z vnitřní strany bazénu, cca 10 cm od vrchu opěrných stěn v rozestupu cca 25 cm. Hlavy vrutů přelepte 2x páskou.
 
Zabudování příslušenství
Příslušenství: nyní je nutné provést otvory do ocelového obvodového pláště podle zvoleného vybavení (trysky, skimmer, světla, protiproud atd.). Zároveň je třeba provést všechny potřebné práce pro pozdější montáž vybraného příslušenství. Například : u většiny druhů podhladinového osvětlení se dóza světla umisťuje za ocelový obvodový plášť.

Důrazně upozorňujeme, že je třeba před zabudováním přídavného příslušenství, jako jsou vtokové trysky nebo světlomety, očistit řezné hrany od otřepů a opatřit je ochranou proti korozi nebo zinkovou barvou.

Montáž vnitřní fólie bazénu
Neprovádějte montáž vnitřní fólie při příliš nízkých nebo příliš vysokých teplotách. Fólie je termoplastický materiál. Neměla by se tedy montovat při teplotách pod 15 °C a nad 25 °C. Před rozložením fólie důkladně vyčistěte, nejlépe vysavačem, možné nečistoty na ochranné geotextílii (drobné kamínky, ocelové špony od řezání prostupů do obvodové stěny atd.) Po té rozložte v bazénu vnitřní fólii nejprve tak, aby podlahový svár na fólii odpovídal tvaru bazénu a aby ležel v oblasti podlahové kolejnice. Po vnitřní fólii choďte jen bosí nebo v ponožkách, zabráníte tím jejímu poškození.
Vnitřní fólie je opatřena zesíleným okrajem určeným k zavěšení na obvodovou ocelovou stěnu. Za tento okraj postupně vnitřní fólii zavěste po celém obvodu bazénu. Pozor ! fólii při zavěšování netahejte do stran pouze ji volně zavěste.
K správnému vyrovnání fólie na dně bazénu napusťte nyní do 5 cm vody a vzniklé záhyby na fólii odstraňte postupným posouváním (napínáním) fólie ze středu bazénu do stran až do úplného vyrovnání.
 
Montáž vrchního plastového madla na bazén
Začněte spojením dvou rovných segmentů plastového madla pomocí nástrčných spojek, tak aby jste segmenty dokonale přitlačily k sobě a nevznikla mezi nimi mezera. Segmenty nasuňte, na rovné straně bazénu, na obvodovou ocelovou stěnu.
Nasuňte vždy předtím, než některý segment madla zcela přitlačíte na obvodovou stěnu bazénu, před něj další segment madla, a dokončete tak postupně celý obvod bazénu.
Pokud mezi jednotlivými segmenty vznikly mezery, měli byste madlo znovu uvolnit a přisunout segmenty blíž k sobě.
Pokud je poslední segment madla příliš dlouhý, zkraťte ho ruční pilkou na správnou délku.
 
Dopuštění vodou
Pozor ! Pro napuštění více jak 50 cm vody v bazénu je nutné provézt zpětný zához zeminy za opěrné zdi, tak aby se při napuštění vyrovnaly tlaky vody a zeminy. Po záhozu je možné bazén napustit částečně nebo úplně. (Dle montáže příslušenství.)
 
Montáž bazénového příslušenství
Naplňte bazén vodou cca 10 cm pod první prostup v ocelové obvodové stěně.
POZOR ! Montáž a utěsnění příslušenství provádějte tehdy, když dosáhne hladina vody v bazénu cca. 10 cm pod úroveň prvního prostupu příslušenství. Toto je nutné, aby došlo k dokonalému napnutí fólie.

Záruka na Váš bazén se nevztahuje, pokud budete montovat jiné příslušenství, než jaké je určeno pro bazén TOSCANA. Záruka se rovněž nevztahuje, pokud se na ocelovém plášti, nebo vnitřní fólii, objeví rezavá místa, protože řezné hrany nebyly chráněny před korozí tak, jak bylo výše popsáno.
Pro další otázky jsme Vám k dispozici.
 
Výplň za ocelovou obvodovou stěnou bazénu
Po úplném dopuštění vody je třeba provést obsypání bazénu hubenou betonovou směsí (hubený beton B 10 = cca. 10 N/mm2 pevnosti, nebo poměr směsi cca. 1:10 v závislosti na zrnitosti štěrkopísku) vně ocelové obvodové stěny v místech oblouků. U bazénu TOSCANA je třeba jako tepelnou izolaci položit vně 2 cm tlusté polyrénové desky mezi ocelovou stěnu a hubený beton.
Při obsypávání je třeba dbát, aby ocelová stěna nebyla deformována tlakem betonu.
Výplň betonem se provádí postupně po 30 cm vysokých vrstvách. Přitom by měla být nejspodnější vrstva již ztuhlá, než se provede další vrstva. Beton nesmí být příliš mokrý a nesmí být vibrován nebo dusán. Stěna bazénu by se vyboulila směrem do vnitřku bazénu.
 
Tipy na péči o bazén
Váš bazén má obklad z fólie PVC. Malé nečistoty lze odstranit vodou a jemným kartáčem. Silné znečištění lze odstranit čistícím prostředkem určeným pro čistění povrchů bazénů. Použijte jen výrobcem povolené prostředky pro čištění a údržbu. Velké předávkování prostředku na ošetření vody (např. chlór) může vést k odbarvení fólie.
 
Oprava bazénové folie
Pokud by se jednou fólie bazénu poškodila, lze malé proražení snadno opravit, pomocí sady na opravu fólie s níž lze lepit i pod vodu.
 
Zazimování bazénu
Po koupací sezóně byste měli začít s opatřeními pro přezimování Vašeho bazénu. Zkušenosti ukázaly, že nejbezpečnějším způsobem přezimování je bazén nevypouštět. Částečně nebo vůbec nenaplněný bazén může být zničen větrem a v extrémním případě to může znamenat konec záruky.
Kompletní přezimování bazénu a příslušenství proveďte dle platných postupů určených odbornou firmou, popřípadě svěřte toto přezimování odborné firmě.

 

Vyhledávání
Rychlý kontakt

tel : 776 856 033
.
Nejprodávanější
Novinky
30.01.17 Slaná voda v bazénu

Nové typy úprav pomocí slané vody...


05.12.16 Lamelové zakrytí bazénu

Lamelové zakrytí na bazénu na vyjimečném místě nad Jičínem...


18.03.15 Bazénové vysavače Aquabot

Nové modely automatických bazénových vysavačů


Archiv novinek >>

Anketa
Jaké vybavení plánujte pořídit pro svůj bazén ?
protiproud
2787
ohřev vody
2792
bezchlorovou úpravu
3833
automatický vysavač
2232
zastřešení
2575
žádné, stačí mi co mám
1920
Důvěryhodná Firma


© 2005-2017 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com