Nacházíte se zde : Homepage

20.05.13 Stavba bazénu z bloků

Přinášíme několik rad pro stavbu bazénu z polysternových tvárnic nebo KB bloků pro následné vyvaření bazénu těžkou bazénovou folií DLW, Cefil, Alkorplan, Elbe a jiné. Jedná se o základní pokyny ke stavbě bazénu.
 
BAZÉN NA MÍRU Z TĚŽKÉ FOLIE
 

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST BAZÉNU


Dno bazénu :

Výkop jámy pro bazén
Půdorys jámy = půdorysný rozměr bazénu plus cca 50cm
na každou stranu
Hloubka jámy ´= míra zapuštění plus 30cm
Betonová deska 15cm plus 10-15cm štěrk

Betonové dno je tvořeno 15cm štěrkového podkladu a min. 15cm vlastního betonu . Podkladový štěrk zrnitosti 8-16cm.
Beton min. B20 – D25 musí být po celé ploše armován kari sítí o rozměru oka 10 x 10cm a min. tloušťce 6mm.

Rozměr betonové desky :
Délka a šířka betonové desky musí být větší o tlouštku bazénové stěny. V případě použití standardních KB bloků nebo polystyrénových tvárnic 30-40 cm na každou stranu bazénu. V místě stěny bazénu je nutné vyvést svislé armování betonářkou ocelí pro provázání s bazénovou stěnou. (Provázání je ideálně provést do 2 dnů od dokončení desky položením první řady tvárnic a navrtání svislých armovacích prutů prům 8mm do „čerstvé“ desky)


Deska musí mít absolutně hladký povrch bez jakýchkoli lokálních nerovností !!!

Stěny bazénu :
Výstavbu bazénové stěny lze provádět různým způsobem. Nejčastěji se ke stavbě používá betonové ztracené bednění – KB BLOK, nebo polystyrénové tvárnice 120x25x25cm , které zároven tvoří tepelnou izolaci. Při vlastní stavbě je potřeba do stěn osadit prostupy pro bazénovou technologii.U většiny bazénů se jedná zejména o skimmer a trysky, světla.
Při stavbě stěn je nutné jejich svislé a vodorovné armování. Použijte betonářskou ocel průměr 6mm pro vodorovné armování, 2 ks prutů do každé řady. A ocel průměr 8mm pro svislé armování, 1ks do každého otvoru tvárnice .
Vylití stěn se provádí řídkou betonovou směsí B25 s mírným pěchováním (ne hutnění). Vylití je nutné provádět postupně ideálně ve 2-3 po sobě následujících dnech vždy do výšky cca 50cm v řadě. Při betonáži je nutné kontrolovat svislost stěn.
Ne vyrovnání povrchu dna i stěn doporučujeme použít stavební flexibilní lepidlo,které se i po zaschnutí dá velmi dobře zbrousit. (Při výstavbě z polysterenových tvárnic nebývá stěrkování stěn nutné, za předpokladu přesného sestavení .)

 

V případě použití dnového odtoku, dnové výpusti, do cirkulačního rozvodu bazénu, se tento dnový odtok zabetonuje s příslušnou cirkulační trubkou nebo hadicí přímo do betonového podloží ve fázi zhotovování podloží a desky.

Pokud se dostanete do zony spodní vody, nebo se bazén realizuje na mokrém či nestabilním pozemku vždy se poradte s odborníkem o možnostech odvodnění a drenáže. Doporučujeme snížit hladinu vody pod úroven základní betonové desky.

Skimmer :
Skimmer se zabetonuje tak,aby jeho přední část (otvor kudy nasává hladinovou vodu z bazénu) byla zároven s poslední vyrovnávací vrstvou a horní část (víčko)bylo v rovině s dlažbou (s čistou nulou).Je důležité ,aby se dal spodní vývod napojit na rozvod.Pokud by nebylo možné napojit tento vývod na rozvod po betonování je nutné jej připojit před betonáží.K vrchnímu víčku skimmeru musí být volný přístup (pro napojení vysavače čištění síta atd.).Skimmer se zabetonuje ideálěn do kratší stěny bazénu, pokud možno co nejvýše k hraně bazénu,aby se bazén co nejvíce naplnil.

Pod spodní část skimmeru je nutné nechat prostor minimálně 20cm pro napojení odtokové hadice .

Trysky v bazénu :
Pro vtokové trysky je nutné do stěny bazénu zabetonovat plastové průchodky.
Průchodka se zabetonuje tak,aby její přední část (s přírubou na zašroubování trysky)směřovala do bazénu. Uvnitř bazénu musí být zároven s poslední vyrovnávací vrstvou.
Zadní vývod je potřeba ponechat volný pro připojení rozvodů.Průchodky se umístí na kratší stěně bazénu proti skimmeru cca 30cm (na osu průchodky)od
vrchní strany bazénu.


Světlo :

Zadní hrnec světla se zabetonuje tak,aby přední hrana světla byla zároven s poslední vyrovnávací vrstvou. Při betonování je potřeba dát pozor na zadní vývod pro kabel.Je nutné na vývod nasadit husí krk,aby bylo možné jím protáhnout kabel od světla.Světlo se umistuje max. 90cm na osu od vrchní hrany bazénu.Světlo je vhodné umístit na tu stranu ,aby při odpočinku vedle bazénu nesvítilo přímo do očí.Nejlépe,aby svítilo od Vás na druhou stranu .

 

Vestavěné protiproud :

Protiproud vestavěný : Pro tento typ protiproudu je nutné v blízkosti bazénu umístit šachtu na motor o min vnitřních rozměrech d = 1,2 x š = 0,8 x v = 0,9.
Hlavice protiproudu se betonuje stejně jako ostatní komponenty. Střed trysky protiproudu se umysťuje 40cm od horní hrany bazénu .Za hlavicí je opět nutné ponechat montážní prostor.

 

Umístění filtrační jednotky :

Filtrační jednotku (tj.příslušný pískový filtr s čerpadlem,předfiltrem a šesticestným ventilem)doporučujeme umístit do vhodného prostoru v přilehlém objektu (ve vzdálenosti do 10m od bazénu).Filtrační jednotku lze popřípadě umístit do šachty na libovolném místě ve vzdálenosti do 10m od bazénu.

a) šachta zděná :
Tato šachta musí být izolovaná.Minimální vnitřní rozměry šachty 110 x 110cm, hl.110cm
Před montáží doporučujeme zhotovit izolovaný základ šachty a 3 stěny
(4.stěnu šachty přilehlou k bazénu pak dozdít po zapojení filtru a cirkulačních trubek).

b) šachta z polypropylenu :
Pro šachtu je nutno připravit výkop vč.betonového dna o rozměru:
šachta na filtraci min: 1,1 x 1,1 x 1m
šachta na protiproud min : 1,3 x 0,8 x 1m
šachta společná na filtraci i protiproud min: 1,6 x 1,3 x 1m
šachtu vsadíte na vybetonované dno výkopu a následně obsypete suchou
betonovou směsí.

Rozměry pro velikost šachty na technologii jsou základní vybavení bazénu,v případě rozšíření technologie o nadstandardní vybavení (např.dávkovací čerpadla)je nutná konzultace.

 

Průkop na cirkulační rozvody a přívod elektřiny :

Pokud není filtrace umístěna v šachtě,která je přímo v jámě pro bazén,je potřeba před zahájením instalace zajistit výkop (šíře cca 20cm) od bazénu k šachtě,resp.k prostupu od objektu.Výkop na trubky musí být minimálně 30-40cm hluboký šíře 20cm.

Přívod elektřiny :

V místě umístění filtrace (tj.v objektu nebo šachtě)je potřeba připravit el.přívod 220V- CYKY 2,5 x 3 se zásuvkou (jištění 30mA).Pokud je bazén vybaven el.
průtokovým ohřevem do 12kW,nebo protiproudem je nutné zajistit do šachty kabel CYKY 5x4

Přívod vody :

Voda v bazénu má samostatný uzavřený cirkulační oběh a není napojena na vodovodní řád .Proto není nutné přivádět vodu do místa instalace bazénu – bazén se napouští hadicí.
Vypouštění bazénu probíhá přes čerpadlo výstupem u šesticestného ventilu, který je umístěn u filtru. Tento výstup lze napojit na případný odpad do kanalizace nebo lze vodu vypouštět volně na zahradu.

Další požadavky

Další požadavky související s rozšířeným příslušenství bazénu.
Pokud je bazén dodáván s dalším příslušenstvím jako např. protiproud, dávkovací čerpadla, podvodní světla, elektrické topení, mobilní zakrytí atd. poskytneme příslušné související požadavky na stavební připravenost separátně.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte.

 

 

Vyhledávání
Rychlý kontakt

tel : 776 856 033
.
Nejprodávanější
Novinky
30.01.17 Slaná voda v bazénu

Nové typy úprav pomocí slané vody...


05.12.16 Lamelové zakrytí bazénu

Lamelové zakrytí na bazénu na vyjimečném místě nad Jičínem...


18.03.15 Bazénové vysavače Aquabot

Nové modely automatických bazénových vysavačů


Archiv novinek >>

Anketa
Jaké vybavení plánujte pořídit pro svůj bazén ?
protiproud
2787
ohřev vody
2792
bezchlorovou úpravu
3833
automatický vysavač
2232
zastřešení
2575
žádné, stačí mi co mám
1920
Důvěryhodná Firma


© 2005-2017 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com