Nacházíte se zde : Homepage

16.09.13 Stavební povolení na bazén

Kdy je potřeba stavební povolení na bazén ?

V lednu letošního roku (2013) začala platit novela stavebního zákona a souvisejících předpisů. A ta přinesla do povolování výstavby bazénů některé změny.
Stavba bazénů je v České republice velice oblíbená u mnoha vlastníků rodinných domů. V přepočtu na obyvatele patříme k Evropě ke špičce v počtu soukromých bazénů. Navíc se stále staví větší a lepší bazény, ve většině případů zapuštěné do zěmě. Na tuto poptávku regoval i nový stavební zákon který zjednodušil povolování výstavby bazénů.


Záleží na velikosti zapuštěného bazénu

Hlavním kritériem pro nutnost vyřízení stavebního povolení je velikost bazénu. Velikost bazénů, které potřebují stavební povolení, je stanovena zákonem. Stavební zákon je stanoven jasně. Nejdůležitější a směrodatným zákonem je zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Především pak jeho dvě části.
§ 103 odst. 1 písmena d), kde je stanoveno, že …“bazény do 40 m? zastavěné plochy“ nevyžadují stavební povolení ani stavební ohlášení”
§ 96 odst. 2 písmena a), kde je stanoveno, že …“územní souhlas postačí v případě staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2…“

Tedy pokud maximální zastavěná plocha bazénu bude do 40 m2 a nebude se jednat o vodní dílo, postačí pro jeho umístění při splnění zákonných podmínek územní souhlas. Stavba tohoto charakteru většinou nevyžaduje stavební povolení, pouze ohlášení.


Pokud by se pozemek nacházel v zájmovém území památkové péče nebo v území, kde je jiný omezující limit k umístění bazénu, musí vydat stanovisko dotčený správní orgán a ve vazbě na toto stanovisko stavební úřad rozhodne, jakým způsobem bude stavba povolena, zda na územní souhlas nebo na územní rozhodnutí.
Bazén větších rozměrů než 40 m2 podléhá územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení.


Bazény nad 40m? plochy již stavební povolení vyžadují, stejně jako rodinný dům. Pro získání stavebního povolení na takto velký bazén musíte vyplnit formulář o Ohlášení stavby společně s potřebnými přílohami. Stavební úřad má po podání 30 dnů na to, aby rozhodl o budoucnosti stavby. Může jí povolit nebo zamítnout.

Jak je to s nadzemními bazény
Pořizujeme-li si venkovní nafukovací nebo montovaný bazén na terén, nepotřebujeme téměř žádnou předběžnou přípravu. Zajdeme do obchodu a koupíme bazén jako každé jiné spotřební zboží. Dle přiloženého návodu jsme schopni ho většinou sami postavit. Nejsme-li si jisti vlastní zručností požádáme odborníka, který nám pomůže se stavbou (někteří prodejci poradí, kde takového sehnat, popřípadě sami zajistí na vaši žádost odborný stavební dozor). Bazén se pak montuje na vyrovnaný terén nejlépe srovnaný pískem zbavený ostrých předmětů – kamínků, větviček apod. Ideální umístění bazénu je na betonovou desku, která zajistí bazénu stabilitu a dokonale rovné dno. Vhodné je pod bazén na ochranu jeho dna natáhnout ochranou fólii nebo geotextilii. Pro větší tepelnou ochranu, kdy především dnem bazén rychle prochládá, je vhodné pod bazén umístit speciálně tvrzený polystyrén. Musíme si uvědomit že bazén po napuštění má velkou talkovou sílu na dno, kdy například bazén o průměru 3 m a hloubce vody 0,9 m má po napuštění hmotnost cca 6 tun a touto tlakovou silou působí na terén a zpětně terén na dno. Pak nám totiž fóliové dno bazénu pod vodou obkreslí (zkopíruje) každou terénní nerovnost nebo nepravidelnost terénu a může hrozit že při tomto tlaku vody dojde k protržení bazénu a nekontrolovanému úniku vody.

Montované a nafukovací bazény na povrchu
Bazény nafukovací a montované na povrch jsou svým charakterem nejjednodušší a nejlevnější formou bazénového koupání. Většinou je jejich životnost velmi krátká a víceméně jsou vhodné pouze pro sezónní použití. Voda se v těchto bazénech buď neupravuje (ale pouze vyměňuje), nebo má takový bazén velmi jednoduchou malou úpravnu, zajišťující pohyb vody a jednoduché filtrování přes papírovou, látkovou nebo molitanovou výměnnou filtrační vložku. Ze stavebního hlediska není na těchto typech bazénu co řešit a ani není potřeba žádného povolení, maximálně od „nerudného“ souseda, a to jen pro udržení dobrých sousedských vztahů.

 

Shrnutí : Pokud je bazén do velikosti 40 m2, stavební povolení není nutné

Při velikosti bazénu do 40 m2 vám při stavbě bazénu postačí pouze vyplnit příslušné oznámení. Konkrétně se jedná o Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu. Toto oznámení podáte na příslušný stavební úřad, který je povinen do 30 dnů vystavit souhlasné stanovisko. Váš záměr ovšem musí být v souladu se zákonem a pak defakto jen plníte ohlašovací povinnost.

Bazény nad 40m2 plochy již stavební povolení vyžadují, stejně jako rodinný dům. Pro získání stavebního povolení na takto velký bazén musíte vyplnit formulář o Ohlášení stavby společně s potřebnými přílohami. Stavební úřad má po podání 30 dnů na to, aby rozhodl o budoucnosti stavby. Může jí povolit nebo zamítnout.

Vyhledávání
Rychlý kontakt

tel : 776 856 033
.
Nejprodávanější
Novinky
30.01.17 Slaná voda v bazénu

Nové typy úprav pomocí slané vody...


05.12.16 Lamelové zakrytí bazénu

Lamelové zakrytí na bazénu na vyjimečném místě nad Jičínem...


18.03.15 Bazénové vysavače Aquabot

Nové modely automatických bazénových vysavačů


Archiv novinek >>

Anketa
Jaké vybavení plánujte pořídit pro svůj bazén ?
protiproud
2787
ohřev vody
2792
bezchlorovou úpravu
3833
automatický vysavač
2232
zastřešení
2575
žádné, stačí mi co mám
1920
Důvěryhodná Firma


© 2005-2017 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com